All posts by Leszek Kaczmarek

Finansowanie innowacji

Written by

W Polsce w wydatkach na innowacje jest zbyt dużo biurokracji. Kryterium jakości powinno być wyznacznikiem dla przyznawania grantów. Najlepsi naukowcy i wyróżniające się ośrodki badawcze powinny być wspierane wg. tego prostego klucza. Najlepsi z najlepszych powinni mieć swobodny dostęp do źródeł finansowania, bo tylko wtedy nie będą wstrzymywane ich prace badawcze, z powodów proceduralnych czy…