Prelegenci

Prof. dr hab. Marek Ratajczak — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Marek Ratajczak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Mauro Dell`Ambrogio — Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji

Dr Mauro Dell`Ambrogio Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji

Grażyna Henclewska — Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki

Grażyna Henclewska Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki

Igor Radziewicz-Winnicki — Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Jerzy Majchrzak — Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki

Maciej Adamkiewicz — Prezes Zarządu firmy Adamed

Maciej Adamkiewicz Prezes Zarządu firmy Adamed

Alexandra Bishop — Prezes firmy Novartis Poland

Alexandra Bishop Prezes firmy Novartis Poland

Prof.Marek Banaszkiewicz — Prezes, Polska Agencja Kosmiczna

Prof.Marek Banaszkiewicz Prezes, Polska Agencja Kosmiczna

Renato Di Rubbo — Dyrektor Marketingu Grupy Franke i Systemów Kuchennych Franke

Renato Di Rubbo Dyrektor Marketingu Grupy Franke i Systemów Kuchennych Franke

Johannes Ermatinger  — Właściciel i partner zarządzający firmy doradczej RBU

Johannes Ermatinger Właściciel i partner zarządzający firmy doradczej RBU

Piotr Grabiec — Profesor Instytutu Technologii Elektronowej (ITE)

Piotr Grabiec Profesor Instytutu Technologii Elektronowej (ITE)

Ewa Grenda — Dyrektor Generalna Roche Polska

Ewa Grenda Dyrektor Generalna Roche Polska

Mariusz Ignatowicz — Partner w dziale Doradztwa Prawno-Podatkowego PwC

Mariusz Ignatowicz Partner w dziale Doradztwa Prawno-Podatkowego PwC

Magdalena Jabłońska — starszy menedżer w zespole Innowacje i B+R PwC

Magdalena Jabłońska starszy menedżer w zespole Innowacje i B+R PwC

Prof. Leszek  Kaczmarek — kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej

Prof. Leszek Kaczmarek kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej

Dr. Eva M. Klaper — Dyrektor COST Switzerland, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji SERI

Dr. Eva M. Klaper Dyrektor COST Switzerland, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji SERI

Jacek Kosiec — Dyrektor Projektów Kosmicznych, Creotech Instruments S.A.

Jacek Kosiec Dyrektor Projektów Kosmicznych, Creotech Instruments S.A.

Prof. Jerzy Kątcki — Deputy Director of the National Centre for Research and Development

Prof. Jerzy Kątcki Deputy Director of the National Centre for Research and Development

Dr inż. MBA Monika Lamparska-Przybysz — właściciel firmy konsultingowej Biopharma Consulting

Dr inż. MBA Monika Lamparska-Przybysz właściciel firmy konsultingowej Biopharma Consulting

Paulina Zadura-Lichota — Dyrektor, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP

Paulina Zadura-Lichota Dyrektor, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP

Vital Meyer — Przewodniczący sekcji promocji Start-upów i Przedsiębiorczości, Komisja Technologii i Innowacji (CTI)

Vital Meyer Przewodniczący sekcji promocji Start-upów i Przedsiębiorczości, Komisja Technologii i Innowacji (CTI)

Paweł Rowiński — Wiceprezes, PAN

Paweł Rowiński Wiceprezes, PAN

Dr hab. Inż. Robert Sekuła — Kierownik Zespołu Badawczego w firmie ABB

Dr hab. Inż. Robert Sekuła Kierownik Zespołu Badawczego w firmie ABB

Benjamin Schwägli — Dyrektor Swiss Business Hub Poland

Benjamin Schwägli Dyrektor Swiss Business Hub Poland

Peter Stämpfli — Prezes Zarządu, Stämpfli AG

Peter Stämpfli Prezes Zarządu, Stämpfli AG

Marek Synowiec — Menadżer ds. innowacyjnych projektów, Wielton SA

Marek Synowiec Menadżer ds. innowacyjnych projektów, Wielton SA

Marek Szymański — Prezes Zarządu Franke Polska, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Marek Szymański Prezes Zarządu Franke Polska, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Roman Walasiński — Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Swissmed Centrum Zdrowia

Roman Walasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Swissmed Centrum Zdrowia

Dr Bogdan Wasilewski — Prezes Zarządu Łódzkiego Technoparku

Dr Bogdan Wasilewski Prezes Zarządu Łódzkiego Technoparku

Program konferencji

 

9.00-9.30 Rejestracja

9.30-10.00 Otwarcie konferencji:


• Pan Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Pan Dr Mauro Dell’Ambrogio, Sekretarz Stanu, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji – SERI
• Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

10:00-11:00 Debata plenarna o innowacjach


• Jakie warunki sprzyjają innowacjom?
• Jak tworzyć optymalne środowisko dla rozwoju innowacji?
• Współpraca wzajemna w zakresie Badań i Rozwoju.
• Szwajcarskie zaangażowanie w Polsce – Polsko-Szwajcarski Program Badań.
• Transfer technologii, dzięki szwajcarskim inwestycjom.
• Jakie są fundamenty szwajcarskiej innowacyjności?
• Co kreuje sukces innowacyjnych, szwajcarskich przedsiębiorstw?

Moderator: Pan Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita

Uczestnicy debaty:
• Pan Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Pan Dr Mauro Dell’Ambrogio, Sekretarz Stanu, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji SERI
• Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
• Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes, Polska Akademia Nauk
• Prof. Marek Banaszkiewicz, Prezes, Polska Agencja Kosmiczna
• Pan Marek Szymański, Prezes Zarządu Franke Polska, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

11:00-11:30 Przerwa kawowa

Sala 1: Debaty strategiczne 11:30 – 14:00

Panel 1A: 11.30-12.45

Polsko-Szwajcarski wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej
• Jak efektywnie wykorzystać możliwości wynikające z międzynarodowej współpracy?
• Jak najlepiej wykorzystać dostępne fundusze?
• Jakie są możliwości współpracy wzajemnej?
• Szwajcarsko-Polska współpraca badawcza: najlepsze praktyki w ramach FP7 oraz możliwości, które stwarza Horyzont 2020.
• Najlepsze przykłady z Polsko-Szwajcarskiego programu badawczego.

Uczestnicy debaty:
• Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
• Prof. Jerzy Kątcki, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
• Prof. Leszek Kaczmarek, Członek Komitetu Polsko-Szwajcarskiego Programu Badań
• Prof. Piotr Grabiec, Instytut Technologii Elektronowej
• Dr. Eva M. Klaper, Dyrektor COST Switzerland, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji SERI

Moderator: Wojciech Szeląg, Polsat

12:45-13:00 przerwa

Panel 1B: 13.00-14.30

Innowacje w praktyce
• Co determinuje sukces w sferze innowacji?
• “Ekosystem” innowacji w Szwajcarii i w Polsce.
• Współpraca nauki z biznesem – najlepsze praktyki.
• Rola rynku kapitałowego (VC) w finansowaniu innowacji.
• Ścieżka od laboratorium do komercjalizacji.
• Inwestycje sektora prywatnego w B+R.

Uczestnicy debaty:
• Pani Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP
• Pan Robert Sekuła, Centrum Badań ABB, Kraków
• Pan Dr Vital Meyer, Przewodniczący Sekcji Start-up`ów i Przedsiębiorczości, Komisja Technologii i Innowacji CTI, Szwajcaria
• Pan Jacek Kosiec, Dyrektor Programu Kosmicznego, Creotech Instruments SA
• Pan Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu, Adamed Group

Moderator: Pan Marcin Piątkowski, Bank Światowy

Sala 2: Debaty biznesowe 11:30 – 14:00

Panel 2A: 11.30-12.45

Jak wspierać innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia?
• Jakie wyzwania mamy przed sobą?
• Strategie polityki zdrowotnej wobec osób starszych.
• Jak zwiększać inwestycje w sektorze ochrony zdrowia?
• Jakie są niezbędne warunki ramowe?
• Jak zapewnić system regulacji prawnych, sprzyjający innowacjom?

Uczestnicy debaty:
• Pan Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
• Pan Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
• Pani Ewa Grenda, Dyrektor Generalna, Roche Polska
• Pani Alexandra Bishop, Prezes Zarządu, Novartis Poland
• Pan Roman Walasiński, Prezes Zarządu, Swissmed
• Pan Bogdan Wasilewski, Prezes Zarządu,Technopark Łódź

Moderator: Mariusz Ignatowicz, Partner, PwC

12.45-13.00 Prezentacja: Szwajcaria – miejsce dla rozwoju biznesu
Prelegent: Pan Benjamin Schwägli, Dyrektor Swiss Business Hub Poland*

Panel 2B: 13.00-14.30

Jak rozwijać kulturę innowacji w przedsiębiorstwie?
• Wpływ kultury na zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa: wartości, zachowanie, klimat dla innowacji
• Jak zmieniać kulturę – proces, kamienie milowe, bariery
• Jak zarządzać innowacjami w przedsiębiorstwie?

Uczestnicy debaty:
• Pan Peter Stämpfli, przedsiębiorca, Stämpfli AG
• Pan Johannes Ermatinger, RBU, konsultant biznesowy
• Pan Renato di Rubbo, Dyrektor Marketingu Grupy Franke
• Magdalena Jabłońska, Zespół ds. Innowacji i B+R, PwC
• Pan Marek Synowiec, Menadżer ds. innowacyjnych projektów, Wielton SA
• Pani Monika Lamparska-Przybysz, Kierownik ds. Pozyskiwania Funduszy, Polpharma Biologics

Moderator: Pan Dariusz Ćwiklak, Newsweek Polska

14.30-16.00 Lunch biznesowy


*Uczestnicy konferencji będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat czynników wyróżniających Szwajcarię, jako miejsce do lokowania inwestycji i prowadzenia badań. Będzie to możliwe w ramach bilateralnych spotkań doradczych, odbywających się na dedykowanym stoisku informacyjnym, zorganizowanym przez Swiss Business Hub Poland.