Blog (19)

Innovation does not come at the flick of a switch

Written by

When it comes to enhancing social prosperity, there is no factor more important than innovation. Yet generating or promoting innovation at the political or regulatory level is by no means an easy task. On the one hand, very little is known about the processes behind successful innovation: how ideas are developed, how ideas can be…

Szwajcaria przywiązuje szczególną rolę do ochrony własności intelektualnej

Written by

(…) Szwajcaria przywiązuje szczególną rolę do ochrony własności intelektualnej. To kraj patentów, począwszy od wynalezienia pozytywki w XIV wieku przez czekoladę mleczną (1875), po automatyczną sekretarkę (1943). Aktualnie ten mały kraj jest miejscem, w którym ma siedzibę wiele firm o zasięgu międzynarodowym, a niektóre z nich są w znacznym stopniu zależne od patentów, jak na…

Creative destruction

Written by

Innovation is characterized by the culture, mentality and attitudes of people in a given society and, politically speaking, changing these “soft” factors is not an easy task. In addition, being open to new developments requires courage. Changes can only come into being if we are prepared to leave old habits and customs behind us. The…

Global Innovation Index 2014: Switzerland, UK and Sweden Lead Rankings

Written by

Switzerland, the United Kingdom and Sweden topped this year’s Global Innovation Index, while Sub-Saharan Africa posted significant regional improvement in the annual rankings published by Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization. Amid a newly documented slowdown in the growth of global research and development, the theme of the Global Innovation Index (GII)…

Innowacje kluczem do konkurencyjności

Written by

Innowacja to klucz do konkurencyjności. W nowej perspektywie budżetowej, środki z dotacji unijnych i budżetu państwa będą efektywnie alokowane w obszary, które w ocenie Ministerstwa, przynoszą najszybszy zwrot z inwestycji. Wyodrębnione zostały tzw. krajowe inteligentne specjalizacje – branże, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Sektorowe programy operacyjne…

Wspieranie programów badawczych w Szwajcarii

Written by

W Szwajcarii wsparcie dla programów badawczych jest bardzo zróżnicowane, czasem dotyczy ułatwienia w nawiązaniu współpracy pomiędzy ośrodkami lub naukowcami, czasem związane jest z jedynie z wybranym etapem projektu. Także w Szwajcarii jest wiele biurokratycznych obwarowań przy wspieraniu projektów naukowych, ale rządowy instytut, który reprezentuję stara się gospodarować środkami bardzo efektywnie, bo zdajemy sobie sprawę, że…

Proporcje źródeł nakładów na innowacje

Written by

Warto podkreślić zasadniczą różnicę w proporcjach źródeł nakładów na innowacje. W Szwajcarii 2/3 środków finansowych skierowanych na badania i rozwój pochodzi z sektora prywatnego, od przedsiębiorstw, które bardzo starannie selekcjonują projekty warte finansowania – czyli te, które mają największe szanse na szybki zwrot z inwestycji. W Polsce jest dokładnie odwrotnie, czyli 2/3 środków wydawanych na…