Dr hab. Inż. Robert Sekuła Kierownik Zespołu Badawczego w firmie ABB

Robert Sekuła jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie uzyskał w roku 1996 stopień dr inż. w zakresie Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska. Ponadto w roku 2014 uzyskał na Politechnice Krakowskiej stopień dr hab. ze specjalnością Technologia Chemiczna. Od 1997 roku pracuje w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie, obecnie jako kierownik Zespołu Technologii Wytwarzania, Mechaniki i Inżynierii Materiałowej. Przed podjęciem pracy w ABB zajmował stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska AGH (lata 1990-2011).
Jest autorem i współautorem ponad 30 udzielonych patentów oraz ponad 80 publikacji naukowych w obszarze techniki cieplnej, ochrony środowiska, termicznej utylizacji odpadów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i jest częstym prelegentem na prestiżowych konferencjach naukowych o zasięgu europejskim i światowym, także jako Invited Speaker. Jest ponadto członkiem Komitetu Redakcyjnego amerykańskiego czasopisma Energy Sources.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>