All posts by Vital Meyer

Wspieranie start-upów w Szwajcarii

Written by

Szwajcaria ma rozbudowany i doskonale funkcjonujący system wspierania start-upów. Administracja rządowa nie finansuje przedsiębiorstw, ale oferuje wsparcie np.: sesje coachingowe dla młodych przedsiębiorców, wspieramy działania networkingowe. W ramach pomocy start-upom, znajdujemy odpowiednich mentorów i dobieramy usługi, tak by jak najbardziej efektywnie spożytkować pomoc publiczną. Bezpośrednie inwestycje finansowe w przedsiębiorstwa są szkodliwe, gdyż nie pozwalają na…