All posts by Benjamin Schwagli

Siła napędowa innowacji w Szwajcarii

Written by

Wśród najważniejszych czynników, sprzyjających rozwojowi innowacji w Szwajcarii należy wymienić stabilny system polityczny oraz wyśmienicie zorganizowany i efektywny system zatrudnienia oraz wysoki etos pracy. Warto zwrócić uwagę na doskonałe relacje pomiędzy pracownikami, a pracodawcami, nie ma w Szwajcarii strajków i przestojów w produkcji, związanych ze sporami związków zawodowych z pracodawcami czy pracodawców z administracją rządową.…