All posts by Marek Szymanski

Proporcje źródeł nakładów na innowacje

Written by

Warto podkreślić zasadniczą różnicę w proporcjach źródeł nakładów na innowacje. W Szwajcarii 2/3 środków finansowych skierowanych na badania i rozwój pochodzi z sektora prywatnego, od przedsiębiorstw, które bardzo starannie selekcjonują projekty warte finansowania – czyli te, które mają największe szanse na szybki zwrot z inwestycji. W Polsce jest dokładnie odwrotnie, czyli 2/3 środków wydawanych na…