All posts by Grazyna Henclewska

Innowacje kluczem do konkurencyjności

Written by

Innowacja to klucz do konkurencyjności. W nowej perspektywie budżetowej, środki z dotacji unijnych i budżetu państwa będą efektywnie alokowane w obszary, które w ocenie Ministerstwa, przynoszą najszybszy zwrot z inwestycji. Wyodrębnione zostały tzw. krajowe inteligentne specjalizacje – branże, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Sektorowe programy operacyjne…