Blog (19)

Blue Gas- projekt, który połączył przedstawicieli nauki i przemysłu

Written by

Jednym z największych projektów, które łączyły przedstawicieli nauki i przemysłu było poszukiwanie złóż gazu łupkowego. Projekt zwany jako Blue Gas wspierany był bardzo przez różnorodne państwowe instytuty naukowe i badawcze. W projekt ten zaangażowane były liczne instytucje naukowe – Komitet Nauk Geologicznych PAN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Nafty i Gazu, Instytuty Geologii i…

Współpraca nauki z biznesem

Written by

Badania przestrzeni kosmicznej to bardzo dobry przykład współpracy nauki z biznesem. Sukcesy, które odnoszą polscy naukowcy, uczestniczący w dwóch dużych projektach kosmicznych, wspólnie z naukowcami szwajcarskimi nie byłyby możliwe, gdyby nie dostawcy technologii, urządzeń badawczych. Nowe misje kosmiczne i projekty badawcze realizowane są nie tylko dzięki dotacjom i grantom naukowym, ale przede wszystkim dzięki innowacjom,…

Największym motorem rozwoju dla lokalnego laboratorium jest dostęp do ludzi

Written by

Jedno z 7 centrów badawczych szwajcarsko-szwedzkiego koncernu ABB zlokalizowane jest właśnie w Polsce. Mamy komfort, że nasza działalność finansowana jest przez centralę w Zurichu i jednocześnie mamy dostęp do technologii, wypracowanej przez wszystkie ośrodki badawcze naszej firmy. Ale największym motorem rozwoju dla lokalnego laboratorium jest dostęp do ludzi, międzynarodowej sieci naukowców, zatrudnianych przez firmę, którą…

Wspieranie start-upów w Szwajcarii

Written by

Szwajcaria ma rozbudowany i doskonale funkcjonujący system wspierania start-upów. Administracja rządowa nie finansuje przedsiębiorstw, ale oferuje wsparcie np.: sesje coachingowe dla młodych przedsiębiorców, wspieramy działania networkingowe. W ramach pomocy start-upom, znajdujemy odpowiednich mentorów i dobieramy usługi, tak by jak najbardziej efektywnie spożytkować pomoc publiczną. Bezpośrednie inwestycje finansowe w przedsiębiorstwa są szkodliwe, gdyż nie pozwalają na…

Siła napędowa innowacji w Szwajcarii

Written by

Wśród najważniejszych czynników, sprzyjających rozwojowi innowacji w Szwajcarii należy wymienić stabilny system polityczny oraz wyśmienicie zorganizowany i efektywny system zatrudnienia oraz wysoki etos pracy. Warto zwrócić uwagę na doskonałe relacje pomiędzy pracownikami, a pracodawcami, nie ma w Szwajcarii strajków i przestojów w produkcji, związanych ze sporami związków zawodowych z pracodawcami czy pracodawców z administracją rządową.…

Polska powinna rozwijać własne technologie

Written by

Polska jest już na takim etapie rozwoju, że powinna rozwijać własne technologie, a nie bazować na kopiach rozwiązań z Europy Zachodniej. Mamy już wystarczające struktury, jako stabilne państwo – teraz jest czas na innowacyjną gospodarkę i innowacyjny biznes. Konkurencja pomiędzy firmami i rosnące koszty pracy już zmuszają firmy do budowania swojej przewagi rynkowej, w oparciu…

Finansowanie innowacji

Written by

W Polsce w wydatkach na innowacje jest zbyt dużo biurokracji. Kryterium jakości powinno być wyznacznikiem dla przyznawania grantów. Najlepsi naukowcy i wyróżniające się ośrodki badawcze powinny być wspierane wg. tego prostego klucza. Najlepsi z najlepszych powinni mieć swobodny dostęp do źródeł finansowania, bo tylko wtedy nie będą wstrzymywane ich prace badawcze, z powodów proceduralnych czy…